Husorden

Nedenstående husorden er gældende for Skanderborg Fotoklub og dennes lokaler på Niels Ebbesens skolen.

Husordenen er gældende fra 1. september 2015

 1. Klubbens lokaler og udstyr må udelukkende anvendes til fotomæssige formål, som angivet i klubbens formålsparagraf.
 2. Klubbens lokaler og materiel må ikke anvendes i kommercielt øjemed.
 3. Ved alle arrangementer,skal der altid være mindst et af klubbens medlemmer til stede. Dette gælder under hele arrangementet.
 4. Lokalerne må ikke udlejes mod betaling, ej heller til medlemmer.
 5. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubbens lokaler.
 6. Det påhviler medlemmerne og brugere af lokalerne at efterlade disse i rengjort og ryddelig stand efter brug. Affaldsspande må ikke efterlades med letfordærvelige madrester og lignende.
 7. Ressourcer som el, vand og varme skal bruges med omtanke. Det vil sige at alle er ansvarlige for at radiatorer skrues ned, apparater slukkes og så videre efter brug.
 8. Anvendelse af klubbens lokaler til andet end ordinære klubaftener,skal meddeles og godkendes af klubbens bestyrelse inden afholdelse.
 9. Klubbens lokaler må ikke anvendes til opbevaring af private ejendele
 10. 20. Parkering skal foretages på Højvangens parkeringsplads
 11. 21. Klubbens udstyr må, som hovedregel, ikke hjemlånes eller fjernes fra klubben. Bestyrelsen kan give dispensation herfor.
 12. Forbrug af drikkevarer og kage skal afregnes samme dag
 13. Der må ikke overnattes i klubbens lokaler.
 14. Sidste medlem lukker og slukker.
 15. Væsentlige ændringer til klubbens husorden skal meddeles via email