Kalender

Foto8660
Aktivitetsplan andet halvår 2018
Niels Ebbesens Skolens ferier i andet halvår 2018
Efterårsferie 15. – 21. oktober
Juleferie 21. December 2018 – 2. Januar 2019
Aktivitetsplan – Revision 2 (udkast)
Dato 2018 Punkter til dagsorden Hvem
(forslag)

28. aug • Aktiviteter 2. halvår – kort introduktion og diskussion     Søren/alle
• Kort introduktion til tema (1) sommer i Danmark                           Mette
• Status for projekt Stort & Småt – diskussion/beslutning                 John/Søren

11. sep • Fremvisning og evaluering tema (1) sommer i Danmark   Alle
• Introduktion til opstilling/flashanlæg (gruppearbejde)                    John
• Instruktion i brug af flashanlæg                                                           Michael
• Evt. start af optagelser med flashanlæg                                        Gruppeopdelt

25. sep • Kort introduktion til tema (2) bevægelse                             Michael
• Fortsatte optagelser med flashanlæg                                            Gruppeopdelt
• Evaluering af optagelser med flashanlæg                                        Alle

09. okt • Fremvisning og evaluering af tema (2) bevægelse            Alle
• Kort introduktion til tema (3) regnvejr/vand                                  Kim
• Status for projekt stort & småt                                                           John/Søren

15-21. okt Efterårsferie

23 okt • Fremvisning og evaluering af tema (3) regnvejr/vand
• Kort introduktion til tema (4) efterår
• Ideer til titel for udstilling Stort & Småt
Alle
?
Alle

nov • Indlæg – hvordan får vi mere fokus på klubben
• Status for projekt stort & småt
Mettes mand (*)
John/Søren

nov • Fremvisning og evaluering af tema (4) efterår
• Kort introduktion til tema (5) vinter
• Udpegning af aktivitetsudvalg 1. Halvår 2019
• Ideer til aktiviteter 1. Halvår 2019
Alle
?
Alle
Alle

dec Drøftelse af aktiviteter for 1. halvår 2019 evt. nyt projekt
Status for småt/stort projekt – diskussion/beslutning
Alle
John/Søren

dec Fremvisning og evaluering af tema (5) vinter
Julehygge & sjove optagelser relateret til julen
Introduktion til første tema for 1. halvår 2019
Alle
Alle
?